Reference RD Borek

Nejsou uvedeny v plném rozsahu všechny analýzy a jednotlivé kroky zásahu, provedeného našimi techniky. Kontrolní a analytický protokol je složitější a podrobnější.

Proto jsou prezentovány pouze údaje shromážděné při instalaci a konečné výsledky po intervenci Biodry.