FAQ

Vaše dotazy rádi zodpovíme.


Nejčastější dotazy našich klientů:


Co je vlhkost?

"Co je vlhkost?" je otázka příliš obecná, protože definice je následující: množství vody obsažené v atmosféře, látce nebo subjektu. Existují různé typy vlhkosti: atmosferická, kapilární, kondenzační,...a každá z nich má svou vlastní definici.

Kolik typů vlhkosti může být přítomno v budově?

Uvnitř budovy lze najít více druhů vlhkosti. Nejčastější jsou:

- vlhkost kapilárního vzlínání,

- vlhkost hygroskopická,

- kondenzační vlhkost,

- vlhkost z bočního tlaku vody,

- vlhkost z infiltrací.

Uvedené typy vlhkostí mohou být mezi sebou korelovány.

Jak zakročit a vyřešit tyto druhy vlhkostí?

Vyjmenované typy vlhkostí jsou pouze některé, nejčastější, které se objevují v budovách, ale existují ještě další typy. Právě proto, ještě než se začne s jakýmkoli opatřením, je nutné analyzovat a pochopit stav, ve kterém se nachází budova, kterou chceme obnovit, snažit se identifikovat pomocí technických znalostí kolik typů vlhkostí můžeme najít. Často jednoduchá infiltrace je zjistitelná pouhým okem, naopak těžko lze vidět vlhkost hygroskopickou. Některé typy vlhkostí lze vyřešit mechanicky, bez pomoci firmy Biodry, v jiných případech je nutný zásah techniků Biodry a jejich odborných analýz. Vlhkost, která vytváří největší škody na budovách je vlhkost kapilárního vzlínání a právě pro tento typ firma Biodry a její technici nabízí definitivní řešení. Odstraněním vzlínající vlhkosti dokážeme mít úplný obraz situace budovy a na základě analýz techniků je možné najít nejvhodnější způsob jak dokončit celkovou sanaci budovy a vyřešit případné další typy vlhkostí.

Co je vlhkost kapilárního vzlínání?

Vzlínající vlhkosti není tak obtížné identifikovat. Je to příznačná charakteristika všech zděných konstrukcích v kontaktu se zemí. V důsledku průtoku vody, který se vytváří ze země do stěn těchto struktur, vlhkost stoupá a vytváří nejdříve skvrny na malbách a omítkách a následně opadávání omítek. Tyto skvrny a opadávání omítek vytváří dostatečně pravidelnou linii na každé stěně. Tato linie, tvořená postiženou částí zdiva, se může měnit ve stejné budově zeď od zdi, budova od budovy, a na stejné stěně v přítomnosti vodivých kovů jako měď, v přítomnosti elektrických zásuvek, elektrických kabelů, svodů, parapetů...

Co způsobuje vzlínající vlhkost?

Již odnedávna je tento typ vlhkosti předmětem výzkumu, studie a diskuzí, protože způsobuje velké škody na konstrukcích domů a historických památkách. Dnes je již známá příčina tohoto jevu, jako opakovatelná a proveditelná s malými testy v laboratoři. Stěna, v kontaktu s pozemkem, získává elektrostatický náboj třením vodních toků, které ji nabíjí milióny milifrekvencemi měřitelnými jednoduchým testerem elektrikáře. Přítomnost vodivých materiálů jako měď zvyšují elektrostatické rušení. Molekuly vody, přítomné v půdě, jsou přitahovány směrem nahoru a proti gravitaci impregnují stěny a stoupají vzhůru. Přičina je tedy jistá, nyní pochopíme řešení. Je možné posoudit tento typ vlhkosti použitím vlhkoměru. Vlhkoměr, který kontroluje jednoduše přítomnost vody, musí být použitý během první návštěvy, ale nesmí být používaný technikem během kontrolních fází, jelikož zjišťuje pouze povrchovou vlhkost a ne vlhkost uvnitř stěny. Povrchové vlhkoměry nejsou důvěryhodné ! Nezjišťují kvantitativní hodnoty vlhkosti uvnitř zdiva !

Jak toto řeší Biodry?

Biodry vytvořila jedinečný a neomylný systém:

- Vytvořil vzdělávací program techniků Biodry, aby byla zachována záruka, kvalita a bezpečnost služeb.

- Dodal technikům přístroj 'M', vynalezený a patentovaný firmou Biodry, který je pasivní a působí přímo na elektrostatické rušení ve zdivu.

- Vytvořil kompletní systém analýz, aby vysychání bylo konstantně monitorováno jak z hlediska naměřených hodnot, tak z hlediska analýz stěny a všech jejích produktů a materiálů, z kterých je složena.

- Nasbíral během řady let údaje, a vytvořil obrovskou banku dat, v které se nachází vysvětlení a řešení jakékoli problematiky, která se může objevit .

Proč se vyvarovat přístrojům, které jsou přímo prodávány koncovým klientům?

Ve zdech podléhajících vzlínající vlhkosti se nachází milióny milifrekvencí, které se mění každou milivteřinu. Zařízení, přítomná na trhu produkují a vytváří frekvence nebo pásma frekvencí, které působí v nízkém procentu úspěšnosti na elektrostatické rušení ve zdivu. Nemohou a neumí rušit každou, jednotlivou mikrofrekvenci. Nízké procento úspěšnosti těchto přístrojů dokazuje i skutečnost, že prosté odstranění vlhkosti nebo její pouhé snížení, nezaručuje odstranění problému, protože existují různé typy vlhkostí související nebo následující s vlhkostí vzlínající. Někteří provádí kontroly s povrchovými vlhkoměry, což je další vada, protože povrch stěny má jiné chemicko-fyzické vlastnosti než její vnitřek. Jiní aplikují ''sanační omítky'' s izolačními vlastnostmi ještě před vysušením zděných konstrukcí. Při následné kontrole s povrchovými vlhkoměry se stěny jeví suché na rozdíl od skutečného stavu uvnitř zdiva. Dávejte si pozor na každého, kdo instaluje, aniž by provedl přesná měření, kdo provádí pouze povrchové kontroly, kdo aplikuje sanační omítky před vysušením zdiva, kdo prodává zařízení bez pochopení skutečného důvodu instalace. Vše je kontrolovatelné a vysvětlitelné, proč provádět zbytečná opatření, když je známá problematika i její náprava? Některé firmy se zbavují odpovědnosti eliminováním technické podpory a servisu, prodávajíc na přímo svá zařízení lidem v nouzi.

Musím instalovat když mám plíseň?

Některé firmy inzerují nesprávné informace pouze za účelem prodeje: plíseň téměř nikdy nesouvisí se vzlínající vlhkosti, ale obecně souvisí s problémem kondenzace. Normální elektrostatický přístroj nemá absolutně žádnou moc proti tomuto typu problému. Proč je Biodry jediná firma na světovém trhu?Společnost Biodry je jedinou společností na světovém trhu, která využívá pasivní systém, který zcela vyřeší vlhkost kapilárního vzlínání. Neexistují žádné další společnost, která používá stejný princip zásahu. Pasivní systém nazývaný M nelze zakoupit zákazníkem, ale je striktně instalován techniky Biodry. Tito technici, kteří prošli vzdělávacím systémem Biodry, mají za úkol sledovat funkčnost instalovaného zařízení, pravidelně kontrolovat vysychání zdiva, identifikovat a analyzovat všechny přítomné druhy vlhkosti, které jsou odlišné od vlhkosti vzlínající. Náklady se liší dle velikosti budovy, kterou chceme uzdravit.

Kdy a proč si vybrat firmu Biodry?

Když se v budově objevují problémy s vlhkostí, firma Biodry poskytuje klientovi kompletní asistenci nutnou pro :

- Pochopení a identifikování různých typů přítomných vlhkostí.

- Pochopení jak vyřešit jednotlivé problematiky.

- Provedení sanačního zásahu.

- Průběžného monitorování přirozeného vysoušení zdiva pomocí fyzikálně-chemických analýz.

- Potvrdit vysušení zdiva prostřednictvím modulů dle evropských norem UNI.

Biodry je odlišný od jakéhokoli jiného systému! Proč?

Biodry M je jediný pasivní existující patentovaný systém, který je schopen zcela vyrušit každou, jednotlivou elektrostatickou vlnu přítomnou ve zdivu. Neexistuje žádný podobný přístroj. 

Biodry není přístroj, ale komplexní zásah vysušení. Jiné systému instalují pouze zařízení a ostatní nechají na náhodě. 

Systém Biodry (školení techniků, způsob intervence, systém monitorování a analýz, servis...) analyzoval nízké procento úspěšnosti ostatních systémů, a zaměřil svou studii na dosažení mnohem lepších výsledků, a řešení každé sebemenší problematiky, která se může objevit aniž by ponechal cokoli náhodě. Je to jediný systém, který disponuje obsáhlou informační databází týkající se problematiky vlhkosti v budovách obecně, s archivem fyzikálních, chemických a elektrostatických údajů, nashromážděných ze studií a zkušeností z celého světa.

Každý zásah Biodry je dokumentován průkaznou analýzou, jejíž výsledky jsou zaneseny do Protokolů sanace

Firma Biodry má jako svůj primární cíl poskytnout informace a pochopit potřeby zákazníka.